redukcije
Redukcije u kvalitetima Č4580 i Č4574, koncentrične i ekscentrične

Dimenzije: Ø 26,9/21,3 – Ø 254/204 mm 

Kontakt informacije