ELEKTRODE ZA ZAVARIVANJE kvaliteta Č4580, Č4574, Č4578

- E308L-17 Ø2,5 mm /3,2 mm /4,0 mm
- E309L-17 Ø2,5 mm /3,2 mm
- E316L-17 Ø2,5 mm /3,2 mm /4,0 mm
- FOX FFB-A Ø2,5 mm /3,2 mm

ŽICA ZA ZAVARIVANJE kvaliteta Č4580, Č4574

za MIG postupak:

- AISI 308 LSi Ø 1,0 mm /1,2 mm /1,6 mm
- AISI 316 LSi Ø 0,8 mm /1,0 mm /1,2 mm

za TIG postupak:

- AISI 308 LSi Ø 1,0 mm /1,2 mm /1,6 mm /2,0 mm /2,4 mm /3,2 mm
- AISI 316 LSi Ø 1,0 mm /1,2 mm /1,6 mm /2,0 mm /2,4 mm /3,2 mm


Kontakt informacije